Noticias i actualitat sobre el secto ramader. Salleras Hermanos SL. Osca - Lleida - Tarragona - Saragossa


Ser pare és com ser granger...

sempre hi ha mol a fer.

Refranyer popular


Contacta:

Introdueixi el seu telèfon i nosaltres li trucarem.Nom:

Telèfon:


Comparativa entre sitges de polièster i sitges de xapa.

Explicació dels pros, contres i diferencies entre sitges de polièster i sitges de xapa - PROXIMAMENT

Detallem cada sistema de emmagatzematge de pinso, compararem a fons les posibilitats de les opcions que plantegem.

Comparativa entre sitges de polièster i sitges de xapa, 20 de Abril del 2012, SALLERAS HERMANOS SL.

Comparativa entre sitges de polièster i sitges de xapa - llegir mes

Maquina per l´ alimentació electrónica en boxes per a truges lliures en gestació.

Explicació de la màquina per alimentació electrònica en boxes per a truges lliures en gestació - PROPERAMENT

Instal.lació de màquines per alimentació electrònica per a l´ adaptació de la normativa de mades en gestació.

Máquina per alimentació electrònica en boxes per a truges lliures en gestació, 21 de Març del 2011, SALLERAS HERMANOS SL.

Màquina per alimentació electrònica en boxes per a truges lliures en gestació - llegir més

Reducció de gastos d´ energía reactiva.

Com reduir la factura de la llum en granges

Las granges que estan conectades a la xarxa i tenen sistemes de ventilació o qualsevol tipus de motor elèctric...

Energia reactiva en granges, 14 d´ Agost del 2010, SALLERAS HERMANOS SL.

Energia reactiva en granges - llegir mes

Sistema solar fotovoltaic per a granges.

Sistema solar per a consus elèctrics

L´ energía solar fotovoltaica és aquella que ens permet alimentar consums de motors de finestres, medicadors, iluminació ...

Solar fotovoltaica en granges, 24 de Maig del 2010, SALLERAS HERMANOS SL.

Solar fotovoltaica en granges - lleguir mes

Bombillas infrarojas de baix consum.

Bombillas infrarojas per estalviar un 30 % d´ energia- PROPERAMENT

Philips, frabricant lider en iluminaciò ha dessenvolupat unas bombetes de radiacio infraroja que ahorran ...

Bombillas infrarrojas en granges, SALLERAS HERMANOS SL.

Bombetes infrarojas en granges - leguir mas


Pujar dalt

Acceso a la pagina Salleras Hermanos SL en Español, Instalaciones en granjas, venta de material y accesorios. Acces a la pagina Salleras Hermanos SL en Catala,  Instal.lacions en granges, venda de material i accesoris. Access to Salleras Hermanos website in English, Installations at farms, accesories and tools. L'accès au site du Salleras Hermanos SL en Français, Fermes clé en main. materiel et installations pour fermes.